artonaut (art2think)

Dit is een vervangpagina voor de Artonaut flash website. Als je deze pagina ziet dan raden we je aan om de meest recente flash plugin te downloaden. Dat kan hier gratis. Ook een recente browser is aangeraden.

Creatiehuis voor projecten waarin verschillende culturen, hedendaagse kunst en erfgoed verstrengeld zijn. Met een eigenzinnige, kritische en vernieuwende aanpak. Organiseert multidisciplinaire tentoonstellingen en voorstellingen waarin muziek,theater,opera,installaties, beeldende kunsten,dans,film en video gecombineerd worden. Maar neemt ook deel aan bestaande gebeurtenissen en festivals en richt zich steeds tot een breed publiek. Initiatief van componist en multimedia- artiest Chris Christoffels en beeldend kunstenaar José Roland, dat openstaat voor samenwerking met andere kunstenaars en culturele organisaties uit binnen-en buitenland.


artonaut (art2think)

Structure créative,critique et innovatrice par laquelle sont proposés des projets multiculturels touchant des disciplines artistiques divergentes, du patrimoine culturel à l'art contemporain. Par l'organisation d'expositions et de spectacles,alliant musique,théâtre,opéra, installations, arts plastiques, danse, film et vidéo ainsi que par la participation à des événements et des festivals, toujours visant le plus large public. A l'initiative du compositeur et artiste multimédia Chris Christoffels et du plasticien José Roland,en collaboration avec d'autres artistes et organismes culturels de la scène nationale comme internationale.


contact artonaut / art2think

Chris Christoffels
José Roland

Eendrachtstraat 44 - 1050 Brussel/Bruxelles
T +32 (0)2 550.19.85
F +32 (0)2 289.61.71

chris.jose@artonaut.be